Công ty TNHH TM - DV Tư Vấn Xây Dựng Đông Hải

Địa chỉ: 145 Lê Thị Hoa, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0903.383.930

E-mail: nguyenquyen_72@yahoo.com

Website: www.khoancatbetongdonghai.com

9166